Morto baleado


HEUIEHIEHUIEHIHEI ZUMBIS, AGORA FUDEU.